Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

 

Ο πελάτης δύναται να προσφύγει σε ηλεκτρονική εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την ηλεκτρονική πώληση παροχής υπηρεσιών, μέσω της πανενωσιακής πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), στην οποία ο καταναλωτής υποβάλει την καταγγελία του, προωθώντας αυτή στη συνέχεια στο σχετικό φορέα ΕΕΔ. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας ΗΕΔ η οποία παρέχεται και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, είναι η εξής: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Για τον Κώδικα Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως ισχύει, πατήστε εδώ.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Συχνές ερωτήσεις