Κώδικας Δεοντολογίας

Δάνεια Λιανικής

Για το Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες πατήστε εδώ.

Για την Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση  Πληροφόρησης (Τ.Ο.Κ.)  (φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες) πατήστε εδώ.

Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Οικονομικής Κατάστασης Πληροφόρησης (Νομικά Πρόσωπα- Μικρές Επιχειρήσεις) (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) πατήστε εδώ

Για το Έντυπο Ένστασης Ν.4224/2013 πατήστε εδώ.

Επιχειρηματικά Δάνεια

Για το ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες πατήστε εδώ.

Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Οικονομικής Κατάστασης Πληροφόρησης (Νομικά Πρόσωπα) πατήστε εδώ.

Για την Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ.) (Φυσικά Πρόσωπα και επαγγελματίες) πατήστε εδώ.

Για το Έντυπο Ένστασης Ν.4224/2013 πατήστε εδώ.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

FAQ
Επικοινωνήστε Μαζί Μας