Η απόλυτη ελευθερία κινήσεων έρχεται τώρα µέσα από το νέο site της DUCATI Financial Services.

Η Volkswagen Bank Hellas προχώρησε στη δηµιουργία του εξειδικευµένου site www.ducatifinancialservices.gr για όσους αναζητούν την ελευθερία κινήσεων που τους προσφέρουν οι 2 τροχοί της αγαπηµένης µάρκας Ducati.

H Ducati Financial Services παρέχει καινοτόµα αλλά και ευέλικτα χρηµατοδοτικά και ασφαλιστικά προγράµµατα για την αγορά µοτοσικλετών Ducati, εφαρµόζοντας διεθνή πρότυπα ολικής ποιότητας. Ο αναβάτης απολαµβάνει λύσεις χρηµατοδότησης και ασφάλισης σύγχρονων προδιαγραφών που ανταποκρίνονται απόλυτα στις προσδοκίες του όπως:

• το Πρόγραµµα Εξασφάλισης Αποπληρωµής Δανείου σε περίπτωση ανεργίας ή άλλων σοβαρών κινδύνων • την Εγγύηση Αξίας, µία µοναδική ασφαλιστική κάλυψη που αποζηµιώνει τον πελάτη στην αξία τιµολογίου της µοτοσικλέτας και όχι στην τρέχουσα εµπορική

• την κάλυψη Ολικής Κλοπής που παρέχει αποζηµείωση στο 100% της τρέχουσας εµπορικής αξίας Παράλληλα, η Ducati Financial Services χορηγεί την οµάδα της Ducati στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ταχύτητας 2014 και τους δύο οδηγούς: Λευτέρη Πίππο και Γιώργο Παπασταύρου.

Η Volkswagen Bank Hellas λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2005 . Αποτελεί υποκατάστηµα της Volkswagen Bank GmbH που ιδρύθηκε το 1949 ως θυγατρική της Volkswagen Financial Services AG και είναι µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης, µε σύνολο ενεργητικού που ξεπερνά τα €115,1 δις, καταθέσεις πελατών που αγγίζουν τα €21,3 δις, 10,7 εκ. συµβόλαια και µε 10.133 υπαλλήλους σε παγκόσµιο επίπεδο.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Συχνές ερωτήσεις